Aktualności

Data publikacji:
26.02.2021
Ogłoszono konkurs na realizację zdań publicznych
Burmistrz Miasta i Gminy wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury...
Data publikacji:
26.02.2021
REKRUTACJA DO KLAS I W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 3 WE WSCHOWIE
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II we Wschowie informuje, że od 1 marca do 12 marca  2021 r. trwają zapisydo klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022. Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły:...
Data publikacji:
26.02.2021
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wschowie z/s  w Sławie  przesyła następującą informację:    * Rozporządzenie  Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie  uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków....
Data publikacji:
26.02.2021
I - szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych
  BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA   podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wschowa, który odbędzie się dnia 14 kwietnia2021 r. o godzinie...
Data publikacji:
25.02.2021
Wizyta Prezydenta Wrocławia
W środę, 24 lutego, we Wschowie gościł Prezydent Miasta Wrocław Jacek Sutryk. Wraz z nim do naszego miasta zawitał I Wiceprezydent Jakub Mazur oraz przedstawiciele kilku departamentów w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Celem wizyty było rozpoczęcie...

Strony