Aktualności

Data publikacji:
28.03.2023
Dobre wiadomości dla Konradowa - podpisano umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji
Prezes Spółki Komunalnej we Wschowie podpisał umowę na dofinansowanie budowy pierwszego etapu budowy kanalizacji do Konradowa.   Wspólnie ze Spółką Komunalną szukaliśmy rozwiązania umożliwiającego pozyskanie środków na budowę kanalizacji w...
Data publikacji:
28.03.2023
Komunikat dla Mieszkańców dot. szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
Przypominamy że, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Posiadacze...
Data publikacji:
24.03.2023
Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej
  Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E   30 marca 2023 r. o godz. 1000 odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa LI SESJA RADY MIEJSKIEJ     Proponowany porządek obrad :   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad....
Data publikacji:
22.03.2023
Informacja nt. programu monitorowania wścieklizny
W związku z otrzymanym pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie w sprawie konieczności realizacji programu monitoringowego wścieklizny u zwierząt dzikich, informujemy mieszkańców gminy Wschowa o konieczności zgłaszania każdego przypadku...
Data publikacji:
20.03.2023
Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
  Stosownie do zapisów Uchwały Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa, Urząd Miasta i Gminy Wschowa informuje, że...

Strony