Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
02.04.2021
Wypełnij ankietę aktualizacyjną LPR
Szanowni Państwo, w związku z realizacją procesu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej potrzeb w zakresie odnowy Gminy Wschowa w obszarach związanych...
Data publikacji:
10.03.2021
Nowy Zespół ds. Rewitalizacji
Zgodnie z Zarządzeniem nr B.0050.100.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 23 listopada 2020 roku zmianie uległ skład Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół został powołany na czas aktualizacji oraz realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji...
Data publikacji:
02.12.2020
Przedstawiono koncepcje, czekamy na opinie
W piątek w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa odbyła się oficjalna prezentacja wyników prac Sądu Konkursowego, w konkursie na opracowanie koncepcji rewitalizacji terenów zieloni w przestrzenni publicznej miasta Wschowa. Wyniki przedstawił...
Data publikacji:
08.10.2018
Lokalny Program Rewitalizacji zatwierdzony
Uchwałą nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 03.09.2018r. wschowscy radni przyjęli „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”.Podjęcie wspomnianej uchwały umożliwiło Gminie Wschowa przedłożenie dokumentu do Urzędu...
Data publikacji:
13.04.2018
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022
Prezentujemy Państwu ostateczną wersję projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”, która została wysłana do zespołu oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pragniemy podkreślić, iż niniejsze...

Strony