Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
19.03.2018
Konferencja podsumowująca opracowanie programu rewitalizacji
W ramach projektu odbyła się konferencja podsumowująca działania realizowane w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji.W trakcie konferencji zaprezentowano mieszkańcom założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, a w szczególności...
Data publikacji:
16.03.2018
Piąte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
Przedmiotem spotkania było omówienie map, na których dokonano wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W ramach dotychczasowych prac wyznaczono pięć podobszarów rewitalizacji, trzy na terenach wiejskich i dwa na terenach miasta. Ograniczono zakres tych...
Data publikacji:
15.03.2018
Rewitalizacja Gminy Wschowa - konferencja
Dobiegają końca prace dotyczące opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”. W ostatnim czasie odbyły się spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, warsztaty rewitalizacyjne i spacery studyjne we Wschowie, Przyczynie...
Data publikacji:
12.03.2018
Szkolenia na rzecz partnerstw
W ramach realizacji projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022” w dniach 07-09.03.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa odbyły się szkolenia dedykowane określonym grupom odbiorców – Przedsiębiorcom,...
plakat z rospisanym szkoleniem i zdjęciami Wschowy
Data publikacji:
06.03.2018
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”
„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022” Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn...

Strony