Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
06.03.2018
Czwarte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
05.03.2018r. odbyło się czwarte spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Tematem przewodnim spotkania było omówienie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkom Zespołu zostały zaprezentowane przedsięwzięcia...
Data publikacji:
01.03.2018
Uzupełniające warsztaty rewitalizacyjne
28.02.2018r. w miejscowościach Łysiny i Wygnańczyce odbyły się uzupełniające warsztaty rewitalizacyjne. Celem warsztatów było zaprezentowanie mieszkańcom założeń rewitalizacji, a także koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednakże...
Data publikacji:
26.02.2018
Warsztaty rewitalizacyjne
W dniach 21-23.02.2018r. odbyły się warsztaty rewitalizacyjne połączone ze spacerami studyjnymi. Zgodnie z harmonogramem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji warsztaty odbyły się w Przyczynie Górnej (21.02.br.), Lginiu (22.02.br.)...
Data publikacji:
23.02.2018
Trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
Tematem przewodnim trzeciego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.02.2018r., było ustalanie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji pracowali warsztatowo nad...
Data publikacji:
23.02.2018
Drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
 21.02.2018r. odbyło się drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji, tym samym rozpoczęto II etap prac nad programem rewitalizacji, którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów i obiektów centrum miasta, poprzez...

Strony