Aktualności - Lokalny Program Rewitalizacji

Data publikacji:
21.02.2018
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022
Informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 22 listopada 2017r. zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a Gminą Wschowa przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy...
Data publikacji:
16.02.2018
Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji
15.02.2018r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji. Członkowie Zespołu zostali zapoznani przez Wykonawcę z tematyką rewitalizacji oraz ważnymi aspektami odbywającego się w gminie procesu. Dyskusja prowadzona podczas spotkania...
Data publikacji:
08.02.2018
Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”, Zarządzeniem nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa powołano 15-osobowy Zespół ds. Rewitalizacji, który...

Strony