Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
23.11.2021
Konkurs na prowadzenie Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku
Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.”   Wysokość środków: na...
Data publikacji:
23.11.2021
Można składać wnioski na działania sportowe w Gminie Wschowa
Informujemy, że do 30 listopada można składać wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na 2022 r. przez kluby sportowe na podstawie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z...
Data publikacji:
08.10.2021
Konsultacje społeczne programów współpracy z NGO's
Szanowni Państwo na podstawie art. 5a, ust. 1 i 2, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2021 poz. 1372), Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie...
Data publikacji:
16.08.2021
Wykaz ofert, które wpłynęły do Konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholow
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz...
Plakat_rozgrzewamy polskie serca
Data publikacji:
08.07.2021
Rozgrzewamy polskie serca- kolejny program grantowy
Fundacja PGNiG Rozgrzewa Polskie Serca   Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG...

Strony