Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
28.02.2023
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pt.: "Organizacja półkolonii o charakterze profilaktycznym"
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), art. 1 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 ...
Data publikacji:
10.01.2023
Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia
W załączeniu publikujemy ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Wschowa w Europie.
Data publikacji:
12.12.2022
Trwają konsultacje w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi na2023 rok
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Zarządzeniem ne B.0050.223.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. powołał konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...
Data publikacji:
21.04.2022
Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wschowa w 2022 roku
Zarządzeniem Nr B.0050.69.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022, realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów...
Data publikacji:
19.01.2022
Rozpoczął się nabór w Otwartym Konkursie Ofert na projekty organizacji pozarządowych realizowane w 2022 roku!
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych w Gminie Wschowa w roku 2022. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o...

Strony