Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
09.09.2019
Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabór wniosków
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Spotkanie...
Data publikacji:
31.05.2019
Spotkanie informacyjne "Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej"– Siedlisko
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalną...
Data publikacji:
05.04.2019
Konkurs na realizację zadań gminy rozstrzygnięty
- Aktywność stowarzyszeń jest bardzo duża, staraliśmy się docenić wszystkich, jednak potrzeby były zdecydowanie większe – tymi słowami podsumował konkurs na realizację zadań gminy Wschowa z zakresu ochrona i promocja zdrowia; nauka i szkolnictwo...
Data publikacji:
28.12.2018
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019. Całość ogłoszenia została zamieszczona w załączniku pn. ogłoszenie_otwarty_konkurs
Data publikacji:
18.12.2018
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zakończone
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały zakończone. Szczegóły w poniższym załączniku.

Strony