Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
16.01.2020
Ruszył nowy nabór do programu ASOS
Rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. O dofinansowanie w programie mogą się starać m.in lokalne organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i...
Data publikacji:
15.11.2019
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionym w art.3 ust. 3 Ustawy o...
Data publikacji:
09.09.2019
Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabór wniosków
Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych. Spotkanie...
Data publikacji:
31.05.2019
Spotkanie informacyjne "Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej"– Siedlisko
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, we współpracy z Departamentem Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalną...
Data publikacji:
05.04.2019
Konkurs na realizację zadań gminy rozstrzygnięty
- Aktywność stowarzyszeń jest bardzo duża, staraliśmy się docenić wszystkich, jednak potrzeby były zdecydowanie większe – tymi słowami podsumował konkurs na realizację zadań gminy Wschowa z zakresu ochrona i promocja zdrowia; nauka i szkolnictwo...

Strony