Aktualności - Ogłoszenia organizacje pozarządowe

Data publikacji:
15.11.2018
Rozpoczęły się konsultacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi
15 listopada rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019....
Data publikacji:
16.07.2018
„Europa dla obywateli” – spotkanie w Świebodzinie
Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli" zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 lipca 2018 r. w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ulicy Kolejowej 2....
Data publikacji:
25.04.2018
Szkolenie dotyczące wdrożenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Generalny Inspektor Danych Osobowych zaprasza Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiego na szkolenie dotyczące wdrożenia RODO. Czyli nowych...
Data publikacji:
19.04.2018
Rozkręcamy społeczny biznes. Przyjdź na spotkanie!
Dzisiaj o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące mini grantów "Wspólna Inicjatywa", realizowanych w ramach projektu "Rozkręcamy społeczny biznes". O dotacje do 4,5 tys. zł na działania...
kolorowe ludziki
Data publikacji:
01.02.2018
Przyznano środki finansowe na realizację zadań Gminy Wschowa
Zostały przyznane środki finansowe na realizację zadań Gminy Wschowa z zakresu: 1. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa...

Strony