Czas na zwrot akcyzy za II półrocze

04.08.2022
Referat Podatków i Windykacji przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2022 do dnia 31 sierpnia 2022 roku przypada termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych za II półrocze 2022 roku.
 
Wnioski składamy w:
- Referacie Podatkówi Windykacji (Wschowa, Plac Zamkowy 3) lub
-w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
 
Wraz z uzupełnionym wnioskiem należy dostarczyć faktury, oświadczenie do akcyzy oraz formularz RODO, ewentualne umowy dzierżaw oraz zaświadczenie o rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu w roku ubiegłym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Informacje pod nr tel. 65 540 86 12

Autor: dominika