Dobre wiadomości dla Konradowa - podpisano umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji

28.03.2023
Prezes Spółki Komunalnej we Wschowie podpisał umowę na dofinansowanie budowy pierwszego etapu budowy kanalizacji do Konradowa.
 
Wspólnie ze Spółką Komunalną szukaliśmy rozwiązania umożliwiającego pozyskanie środków na budowę kanalizacji w Konradowie, której projekt techniczny opracowano już wiele lat temu. Aby mieć szansę zdobyć środki przekazaliśmy inwestycję Spółce Komunalnej, która złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
 
Projekt został oceniony wysoko i udało się pozyskać 100% środków kwalifikowanych.
 
W ramach inwestycji powstanie przede wszystkim rura łącząca oczyszczalnie ścieków z Konradowem, przepompownia ścieków oraz sieć kanalizacyjna grawitacyjna w pierwszej części miejscowości.

Autor: kamila