Gmina pomoże w dojeździe na szczepienie

15.01.2021
Szczepienie osoby starszej
Od dzisiaj seniorzy w wieku 80+ mogą rejestrować się na dobrowolne szczepienia przeciwko COVID -19.
Gmina Wschowa zapewni nieodpłatny transport do punktu szczepień dla wszystkich osób powyżej 70. roku życia, które mają trudność w samodzielnym dotarciu do miejsca szczepień. Pomocą tą objęci będą następujący mieszkańcy gminy:
- osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,
- osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.
Osoby z grup wskazanych powyżej w celu zorganizowania dowozu muszą w terminie do dwóch dni przed planowanym szczepieniem skontaktować się pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 12.00, pod numerami telefonu: 65 540 86 04, 65540 86 27, 65 540 86 23.
 

Autor: olek