Informacja nt. programu monitorowania wścieklizny

22.03.2023

W związku z otrzymanym pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie w sprawie konieczności realizacji programu monitoringowego wścieklizny u zwierząt dzikich, informujemy mieszkańców gminy Wschowa o konieczności zgłaszania każdego przypadku znalezienia martwego dzikiego zwierzęcia.

Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie, ul. Kazimierza Wielkiego 4, 67-400 Wschowa; nr tel. 65 511 46 58.

Natomiast w sytuacji zaobserwowania zwierzęcia zachowującego się agresywnie należy skontaktować się z pracownikiem Straży Miejskiej we Wschowie 65 540 86 22.

Ponadto nadmienia się, że obszar powiatu wschowskiego jest regionem wolnym od wścieklizny. Nie mniej jednak, ze względu na ciągłą migrację zwierząt dzikich, intensyfikacja działań w tym zakresie zapewni stałe monitorowanie jego terenu w kierunku możliwości wystąpienia choroby.

Autor: olek