Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

20.03.2023

 

Stosownie do zapisów Uchwały Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa, Urząd Miasta i Gminy Wschowa informuje, że istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie (demontaż) wyrobów zawierających azbest oraz na odebranie wyrobów azbestowych wcześniej zgromadzonych na nieruchomości.

Ubiegający się o dotację musi spełniać warunki określone w § 6 w/w Uchwały, czyli do wniosku winien dołączyć w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest:

• tytuł prawny do władania nieruchomością;

• zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;

• pozytywną opinię/zaświadczenie Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;

pisemną zgodę na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;

 

w przypadku odebrania zgromadzonych wyrobów zawierających azbest:

• tytuł prawny do władania nieruchomością;

• pisemną zgodę na wejście na teren nieruchomości celem zabrania wyrobów azbestowych.

 

Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.gminawschowa.pl, ponadto są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu.

Kompletne wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta i Gminy Wschowa, parter) od dnia 20 marca 2023 r. do dnia 30.04.2023 r.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Marek Kraśny

   Zastępca Burmistrza Miasta

Do pobrania: 
PDF icon wniosek_na_azbest.pdf (63.06 kB)
Pobierz PDF

Autor: olek