Końcowa sprzedaż węgla przez Gminę Wschowa po promocyjnej cenie (nowe wnioski o zakup)

05.05.2023

 

 Na podstawie nowelizacji* ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina Wschowa informuj, iż:

 

1)     Sprzedaż paliwa stałego odbywać się będzie najpóźniej
do 31 lipca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów surowca;

2)   Uprawniona osoba fizyczna na mocy ww. ustawy może złożyć wniosek o zakup lub wniosek o wydanie zaświadczenia wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku;

3)   Wnioski o zakup węgla rozpatrywane są przez Gminę Wschowa
w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej;

4)   Ilość węgla przeznaczona do sprzedaży końcowej
(wg stanu  na 5.05.2023 r.) to 212 ton;

5)   Cena surowca w sprzedaży końcowej wynosi 1900 zł/ tonę.

 

* Artykuł 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Aktualne wnioski o zakup węgla znajdują się w załaczniku do artykułu. 

Do pobrania: 

Autor: kamila