Kolejne środki na remont dróg dla Gminy Wschowa

20.04.2020

Gmina Wschowa pozyskała kolejne środki na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W zeszłym roku w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. zostały złożone dwa wnioski, które przeszły proces akceptacji i znalazły się na liście podstawowej zadań do realizacji. Łączna suma dofinansowania na realizację zadań wynosi 2 781 645,00 zł, a całkowita wartość obu inwestycji (zgodnie ze złożonymi wnioskami) to 3 673 086,00 zł. Gmina starała się o pozyskanie dofinansowania na zadania związane z:

  1. Budową drogi gminnej nr 104037F - ulicy 17-go Pułku Ułanów wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 4118F i drogą wewnętrzną we Wschowie
  • wartość całkowita – 2 619 965,00 zł
  • dofinansowanie – 2 095 972,00 zł

W ramach zadania wykonane zostanie 1086m jezdni, 809m chodnika oraz 1363m pobocza gruntowego. Ponadto powstaną zjazdy do posesji.

Przy każdym odcinku planowanej inwestycji wykonane zostaną prace drogowe (roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudówka, odwodnienie, elementy ulic, nawierzchnia, roboty wykończeniowe), roboty instalacyjne (sieć kanalizacji deszczowej), roboty instalacyjne elektryczne (linia oświetlenia ulicznego).

  1. Budową trzech odcinków drogi gminnej nr 104029F zlokalizowanej w rejonie ul. Nowy Rynek we Wschowie
  • wartość całkowita - 1 053 121,00 zł
  • dofinansowanie - 685 673,00 zł

Zadanie dotyczy budowy trzech odcinków drogi gminnej zlokalizowanej w rejonie ulicy Nowy Rynek we Wschowie. Wykonane zostanie 315m jezdni, 111m chodnika oraz 440m pobocza. Dodatkowo w ramach inwestycji powstaną parkingi (planowane jest stworzenie około 40 miejsc) oraz miejsca postojowe dla mieszkańców,  pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie oraz I Zespołu Szkół. W ramach zadania wykonane zostanie również odwodnienie oraz wybudowane będzie oświetlenie drogowe.

 

 

 

Autor: s.ps