Konkurs na realizację zadań gminy rozstrzygnięty

05.04.2019

- Aktywność stowarzyszeń jest bardzo duża, staraliśmy się docenić wszystkich, jednak potrzeby były zdecydowanie większe – tymi słowami podsumował konkurs na realizację zadań gminy Wschowa z zakresu ochrona i promocja zdrowia; nauka i szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; kulturę, sztukę ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Wojciech Kuryłło. Komisja konkursowa zarekomendowała burmistrzowi dofinansowanie 45 projektów, na łączną kwotę 170 tysięcy złotych. Poniżej prezentujemy zarządzenie burmistrza w sprawie przyznania środków finansowych na realizację zadania Gminy Wschowa.

Do pobrania: 
Plik zarzadzenie_nr_35.docx (17.38 kB)
Pobierz PDF

Autor: olek