Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabór wniosków

09.09.2019

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior ogłasza nabory wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekty grantowe w zakresie wydawania materiałów promocyjnych oraz organizacji szkoleń i wizyt studyjnych.

Spotkanie informacyjne i szkolenie dotyczące zasad i warunków otrzymania wsparcia, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz procedury wyboru i oceny grantobiorców odbędzie się 16 września 2019 o ogdzinie 12:00 w biurze LGD przy ulicy Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku. (Zakres tematyczny szkolenie to: wydawanie materiaów promocyjnych, publikacja map oraz oznakowanie zabytków i zasobów oraz szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne)

Szkolenie dotyczące tworzenia nowych podmiotów gospodarczych oraz istniejących podmiotów gospodarczych i podnoszenie kompetencji osób biorących udział w tworzeniu i rozwijaniu podmiotów gospodarczych odbędzie się 20 września 2019 o ogdzinie 12:00 w biurze LGD przy ulicy Nadodrzańskiej 9 w Siedlisku.

Projekt został sianansowany z EFRROW.

Zapraszamy w imieniu LGD wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy.

 

 

Autor: dawid