Nowy Zespół ds. Rewitalizacji

10.03.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr B.0050.100.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 23 listopada 2020 roku zmianie uległ skład Zespołu ds. Rewitalizacji.

Zespół został powołany na czas aktualizacji oraz realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022”.

Do zadań Zespołu ds. Rewitalizacji należy współpraca w zakresie:

  1. diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,
  2. priorytetyzacji problemów dotykających obszar rewitalizacji,
  3. definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,
  4. monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017-2022.

Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu.

Autor: olek