Ogłoszenie o przetargu na mienie Gminne- Kandlewo, Wygnańczyce

05.08.2022

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie gminne, który odbędzie się dnia 03 października 2022 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Posiedzeń, I piętro.

 

 

 

 

Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW

1)  Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Kandlewo, numer porządkowy 32, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 275  o powierzchni 0,0100 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00021792/3.

Cena wywoławcza nieruchomości: 16.500,00 zł netto (16.500,00 zł brutto)

Wadium: 1.650,00 zł

Minimalne postąpienie: 170,00 zł

             

2)  Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/1

o powierzchni 0,3048 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł netto (100.000,00 zł brutto)

Wadium: 10.000,00zł

Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

  

3)  Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wygnańczyce, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 141/2

o powierzchni 0,3006 ha, objęta księgą wieczystą nr ZG1W/00021277/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 100.000,00 zł netto (100.000,00 zł brutto)

Wadium: 10.000,00zł

Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

 

    

 

 

 

Do pobrania: 

Autor: dominika