Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych

04.05.2021

Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań gminnych przez stowarzyszenia i kluby sportowe.

Do konkursu wpłynęły 42 oferty. Wszystkie oprócz jednej z ofert spełniło wymogi formalne zawarte w regulaminie konkursu i otrzymało dofinansowanie.

Łącznie Gmina Wschowa na ten cel przeznaczyła w tym roku 246 tysięcy złotych.

Lista stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie:

➡️Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
➡️Polski Związek Niewidomych Koło PZN we Wschowie,
➡️Wschowski Klub Motorowy
➡️ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa,
➡️Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej
➡️Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień,
➡️Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”,
➡️Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera „Bliżej Autyzmu”,
➡️Ronin Kindai Ju-Jitsu
➡️Stowarzyszenie Ranczo Rubin
➡️Stowarzyszenie Katolicka Wschowa,
➡️Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy,
➡️Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”,
➡️Ochotnicza straż Pożarna Osowa Sień
➡️Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno- Koszykarskie WSTK,
➡️Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zahir Volley
Wschowa,
➡️Uczniowski Klub Sportowy „Dynam”.
➡️Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko Gminny,
➡️Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”,
➡️Stowarzyszenie „Nasza alternatywa”
➡️Stowarzyszenie Muzyczne „BIS”
➡️Ludowy Zespół Sportowy – AVIA w Siedlnicy,
➡️Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu
➡️Klub Sportowy Pogoń Wschowa

Pełna lista dostępna w załączniku oraz na: https://bip.gminawschowa.pl/68/Ogloszenia_-_org__pozarzadowe/

Autor: dominika