Pomagamy wschowskim przedsiębiorstwom

12.08.2022
 
Gmina Wschowa podpisała umowę na budowę drogi dojazdowej do nowego zakładu produkcyjnego firmy Jedność sp. z o.o. we Wschowie.
Zakres robót obejmuje:
 - budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego w obramowaniu z krawężników betonowych i oporników drogowych,
 - budowę chodnika
 - budowę 2 zjazdów, w tym zjazdu publicznego na drogę powiatową,
 - wykonanie powierzchniowego odprowadzenia wód.
W ciągu tygodnia teren budowy zostanie przekazany wykonawcy.

Autor: kamila