Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022

13.04.2018

Prezentujemy Państwu ostateczną wersję projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022”, która została wysłana do zespołu oceniającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Pragniemy podkreślić, iż niniejsze działanie jest standardowym procesem. Po wstępnej weryfikacji projektu i wskazaniu ewentualnych uwag do projektu Zespół ds. Rewitalizacji oraz Wykonawca przystąpią do wdrażania zaleceń. Efektem końcowym podjetych działań będzie zatwierdzenie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a następnie uchwalenie go przez Radę Miejską we Wschowie.

Pragniemy podkreślić, iż osoby zainteresowane, które chciałyby wyrazić swoje stanowisko odnośnie zapisów zawartych w dokumencie proszone są o kontakt z przedstawicielem Urzędu Miasta i Gminy Wschowy - Panią Agnieszką Tomczak.

Do pobrania: 
PDF icon lpr_wschowa.pdf (19.59 MB)
Pobierz PDF

Autor: s.ps