Przedsiębiorco skorzystaj z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości

15.01.2021

Referat Podatków i Windykacji przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr XXII/214/2020 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa § 1 ust. 2 pkt 2) lit.:

a) nieruchomości  zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,

b) nieruchomości zajętych na prowadzenie stołówek na terenie szkół i przedszkoli, oraz 

d) nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, w obszarze historycznego centrum miasta (mapa do pobrania, pod artykułem)

zobowiązany jest bez wezwania, do dnia 25 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki podstawowej określonej w § 1 ust. 2 pkt 2).

 

Autor: dominika