Przyznano środki na realizację zadania publicznego

24.04.2020

Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2020 Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa przyznał środki na realizację zadania publicznego z zakresu: ochrona i promocja zdrowia, nauka i szkolnictwo wyższe, edukacja oświata i wychowanie, kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznanych środków zamieszczone zostały w poniższym załączniku

Autor: s.ps