Rozgrzewamy polskie serca- kolejny program grantowy

08.07.2021
Plakat_rozgrzewamy polskie serca

Fundacja PGNiG Rozgrzewa Polskie Serca

 

Każda lokalna społeczność posiada swoją wyjątkową tożsamość. Kulturę, z której jest dumna, tradycję, którą przekazuje z pokolenia na pokolenie i historię, którą chce upamiętniać. Dlatego Fundacja PGNiG przygotowała program grantowy, którego celem jest wsparcie lokalnych inicjatyw wspierających lokalną kulturę, tradycję i historię. Pula grantów w programie wynosi aż 1 000 000 zł.

 

 

 

Kto może wziąć udział?

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest skierowany do:

-        organizacji pozarządowych,

-        jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

-        szkół publicznych i przedszkoli publicznych,

-        związków wyznaniowych i ich organizacji.

 

Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.

 

 

Jak zgłosić projekt?

 

Zgłoszeń można dokonywać na stronie https://rozgrzewamypolskieserca.pl w terminie od 28 kwietnia do 31 lipca 2021 r. Należy zarejestrować się do programu, a następnie przesłać zgłoszenie przez formularz, który również znajduje się na stronie.

 

Uczestnicy mogą ubiegać się o granty w wysokości do 10, 20 lub 40 tysięcy złotych.

Jury programu podczas oceny prac weźmie pod uwagę takie kryteria jak:

-        potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności lokalnej,

-        jakość koncepcji,

-        zaangażowanie lokalnej społeczności,

-        atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców

 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi już 1 września 2021 r., a laureaci będą mieli 12 miesięcy na realizację swoich pomysłów.

 

Wsparcie dla kultury, tradycji i historii

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza została powołana przez Polskie Górnictwo i Naftownictwo S.A. Istnieje od 9 lipca 2004 roku. Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja stawia sobie również za cel propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach.

„Wierzymy, że program dotrze do wszystkich, którzy mają chęci, pomysły i energię, by pielęgnować lokalną kulturę, tradycję i historię. Dzięki ich inicjatywom lokalne społeczności zintegrują się wokół wartości, które są dla nich ważne. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć i zaoferować wsparcie”. - podsumowała Karolina Dłuska, prezes Fundacji PGNiG.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu Rozgrzewamy Polskie serca na stronie: https://rozgrzewamypolskieserca.pl

 

 

Autor: dominika