Trzecie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji

23.02.2018

Tematem przewodnim trzeciego spotkania Zespołu ds. Rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.02.2018r., było ustalanie szczegółowego zakresu planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji pracowali warsztatowo nad opracowaniem szczegółowych projektów rewitalizacyjnych, ich wskaźników, źródeł finansowania i wartości finansowej. Ważnym aspektem było również określenie prognozowanych produktów i rezultatów.
Zespół ds. Rewitalizacji podjął również decyzję odnośnie sposobu monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, który będzie prowadzony w sposób ciągły do roku 2022. Instytucją odpowiedzialną za ogłaszanie prac zespołu będzie Urząd Miasta i Gminy Wschowa.

Autor: s.ps