Uzupełniające warsztaty rewitalizacyjne

01.03.2018

28.02.2018r. w miejscowościach Łysiny i Wygnańczyce odbyły się uzupełniające warsztaty rewitalizacyjne.
Celem warsztatów było zaprezentowanie mieszkańcom założeń rewitalizacji, a także koncepcji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednakże najważniejszą częścią spotkania była praca warsztatowa w grupach, która pozwoliła na poznanie potrzeb społeczności lokalnej, deficytów obszaru oraz wskazanie konkretnych projektów, które byłyby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
Mieszkańcy biorący udział w spotkaniach dyskutowali na temat założeń poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz potrzeb mieszkańców w zakresie aktywizacji osób starszych, zapewnienia miejsc rekreacyjnych. Ponadto poruszony został temat aktywizacji mieszkańców na rzecz realizacji projektów określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Według osób biorących udział w warsztatach, możliwość partycypacyjności w zakresie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych powinna być skoncentrowana na organizacjach pozarządowych, które prowadzą działalność na terenie Wschowy
Wnioski wypracowane w ramach warsztatów zostaną wykorzystane w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wschowa na lata 2017 – 2022.

Autor: s.ps