Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze informuje

22.06.2022
plakat-zostań żołnierzem

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze informuje o trwacjącym naborze do nowego rodzaju służby w wojsku- DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

Kandydat wstępując w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby w wojsku:

  1. zawodową służbę wojskową,
  2. terytorialną służbę wojskową,
  3. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową

oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę).

Jeżeli wybierzesz dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to przejdziesz przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej.

Ponad to Żołnierz otrzymuje:

  1.  4560 zł miesięcznie nieopodatkowanego uposażenia,
  2. Bezpłatne wyżywienie,
  3. Bezpłatne zakwaterowanie,
  4. Ulgę na przejazdy PKP,
  5. Ochronę stosunku pracy (jeżeli jest zatrudniony), po ukończeniu szkolenia, jeżeli nie zostanie powołany do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej,
  6. Ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną,
  7. Możliwość nabycia bezpłatnych uprawnienie i kwalifikacji w tym np: kierowców C, C+E, D, operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka, skoczka spadochronowego.

W czasie pełnienia DZSW nie ma obowiązku skoszarowania w jednostce wojskowej. Żołnierz DZSW ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować. Można zdobyć dodatkowe uprawnienia. 

Wniosek rektutacyjny oraz szczegóły pod linkiem :

https://wcrzielonagora.wp.mil.pl/pl/pages/informacje/

Autor: dominika