Wykaz ofert, które wpłynęły do Konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholow

16.08.2021

Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z rozdziałem VII, art. 3, pkt 3 ogłoszenia, wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych jest publikowany na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Wschowa, w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni roboczych od daty opublikowania listy. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

W związku z powyższym zapisem, uzupełnienia należy dokonać w terminie do 19 sierpnia 2021r (włącznie)

  1. Zadanie 1: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia:

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Osowa Sień”

Przed nałogiem biegnij, skacz i rzucaj – naucz się żyć zdrowo i aktywnie

-

2.

Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

W zdrowym ciele zdrowy duch

brak zaznaczonych wszystkich oświadczeń w rozdziale VII. oferty – możliwość uzupełnienia

3.

Wschowskie Stowarzyszenie Turystyczno-Koszykarskie

Sport jako jedno z podstawowych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zagospodarowanie czasu wolnego poprzez udział dzieci w treningach organizowanych przez WSTK

-

4.

Klub Sportowy „Pogoń” Wschowa

Nie piję, bo gram

-

 

 

  1. Zadanie 2: Organizacja lokalnej imprezy profilaktycznej, przeglądu, wydarzania o charakterze prozdrowotnym lub rekreacyjno-sportowym:

 

l.p.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

Olimpiada pn. – Sport w pigułce

-

2.

Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

Dzień przedszkolaka na sportowo-zdrowo-odlotowo

statut nie jest potwierdzony za zgodność z oryginałem -możliwość uzupełnienia

3.

Ronin Kindai Ju-Jitsu

Mikołajkowy Turniej Judo i Ju-Jitsu.

-

4.

Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy „Osowa Sień”

Po zdrowie i przed nałogami uciekaj na nogach. Rekreacyjno-sportowa impreza biegowa

-

5.

Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie

Biegnij Wschowo

-

Autor: dominika