Grunty

Wykaz działek możliwych do sprzedaży

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne wykazy działek, których właścicielem jest Gmina Wschowa, a które możliwe są do sprzedaży. Grunty podzielone zostały ze względu na ich możliwe późniejsze wykorzystanie. Osoby zainteresowane kupnem gruntów wymienionych w wykazie prosimy o kontakt z Biurem Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługi położonych na terenie miasta Wschowa.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej położonych na terenie miasta Wschowa.

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych pod zabudowę przemysłową lub usługi położonych na terenie miasta Wschowa.


Przetargi

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiący mienie gminne, który odbędzie się dnia 09 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Gminy we Wschowie, przy ul. Rynek 1, w Sali Posiedzeń, I piętro. Przetarg obejmuję:

1. Kompleks działek przy ul. Jagodowej:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Jagodowej, składająca się z kompleksu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 141/17, 141/18, 141/19, 141/20, 141/21 o łącznej powierzchni 0,1721 ha

Cena wywoławcza nieruchomości:107.010,00 zł brutto (87.000,00 zł netto)

Wadium: 10.701,00 zł

Minimalne postąpienie:1.080,00 zł

        

2. Kompleks działek przy ul. Czernieśniowej:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Czereśniowej, składająca się  z kompleksu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 82/5, 82/6, 82/7, 82/8, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/13 o łącznej powierzchni 0,3247 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości:220.170,00 zł brutto (179.000,00 zł netto)

Wadium: 22.017,00 zł

Minimalne postąpienie:2.210,00 zł

 

    

 

3. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Czereśniowej, działka 82/3 o powierzchni 0,0488 ha
Cena wywoławcza nieruchomości:
36.039,00 zł brutto (29.300,00 zł netto)
Wadium: 3.603,90 zł
Minimalne postąpienie: 370,00 zł


 

4. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Czereśniowej, działka 82/1 o powierzchni 0,0484 ha
Cena wywoławcza nieruchomości:
35.670,00 zł brutto (29.000,00 zł netto)
Wadium:
3.567,00 zł
Minimalne postąpienie:
360,00 zł


 

5. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Leśnej, działka 82/2
o powierzchni 0,0484 ha
Cena wywoławcza nieruchomości:
35.670,00 zł brutto (29.000,00 zł netto)
Wadium: 3.567,00 zł
Minimalne postąpienie: 360,00 zł


 

6. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Leśnej, działka 82/4
o powierzchni 0,0488 ha
Cena wywoławcza nieruchomości:
36.039,00 zł brutto (29.300,00 zł netto)
Wadium: 3.603,90 zł
Minimalne postąpienie: 370,00 zł


 

7. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Węgierskiej, działka 406/17 o powierzchni 0,0564 ha
Cena wywoławcza nieruchomości: 45.510,00 zł brutto (37.000,00 zł netto)
Wadium: 4.551,00 zł
Minimalne postąpienie: 460,00 zł


 

8. Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Wschowa, przy ul. Węgierskiej, działka 406/18 o powierzchni 0,1234 ha
Cena wywoławcza nieruchomości:
98.646,00 zł brutto (80.200,00 zł netto)
Wadium: 9.864,60 zł
Minimalne postąpienie: 990,00 zł