Mieszkania

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wschowa, który odbędzie się dnia 21 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, przy ul. Rynek 1.

Cena wywoławcza

1. Lokal mieszkalny przy ul. Kilińskiego 2 we Wschowie - 61.893,00 zł + VAT (zwolniony)
2. Pomieszczenie gospodarcze w Osowej Sieni - 5.651,00 zł +VAT (zwolniony)
3. Lokal mieszkalny przy ul. Niepodległości 29A - 36.196,00 zł +VAT(zwolniony).

Wadium

1. Lokal mieszkalny przy ul. Kilińskiego 2 we Wschowie - 6.189,30 zł.
2. Pomieszczenie gospodarcze w Osowej Sieni - 565,10 zł.
3. Lokal mieszkalny przy ul. Niepodległości 29A - 3.619,60 zł.

 

Szczegóły w BIP

Publikacja: olek