Organizacja Urzędu

 

Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w środy w godzinach od 13:00 do 17:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Zapisów na spotkanie można dokonać telefonicznie: 65 540 86 50 bądź wysyłając e-maila: sekretariat [dot] umigatwschowa [dot] pl

 

 

Załatwiaj sprawy urzędowe przez internet na ePUAP

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących  zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730) Urząd Miasta i Gminy Wschowa zapewnia możliwość przekazania danych również w postaci elektronicznej  przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego działania.

Urząd Miasta i Gminy Wschowa udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP pod adresem:

/UMiGWschowa/SkrytkaESP

Korzystanie z Elektroniczne Skrzynki Podawczej zlokalizowanej na platformie ePUAP wymagana posiadania bezpłatnego konta użytkowania elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP , który umożliwia złożenie formularza za pośrednictwem platformy.

Wymagania dla dokumentu wniesionego w formie dokumentu elektronicznego (art. 63 ust. 3a, ust. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 168 Ordynacji Podatkowej):

1. Musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2. Musi zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie;

Maksymalny rozmiar pojedynczego załącznika elektronicznego, doręczonego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie powinien przekraczać 9 MB. Akceptowane formy załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIT, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP;

Chcesz załatwić sprawę w USC, US, ZUS albo w urzędzie gminy? Brakuje ci zaświadczenia lub odpisu, a może chcesz złożyć wniosek? Możesz zrobić to przez internet. Skorzystaj z ePUAP — bezpłatnej platformy do kontaktu z różnymi urzędami i załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek.
Informacja o usłudze:
Co to jest ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. To miejsce, gdzie usługi są udostępniane. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.
Co zyskasz

Przez ePUAP możesz korzystać z usług — elektronicznie, szybko, wygodnie i bezpiecznie:

 • załatwić wiele spraw w różnych urzędach,
 • sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków,
 • odbierać i wysyłać urzędową korespondencję.

Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.
Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

Coraz więcej spraw możesz załatwić przez internet, bo coraz więcej urzędów udostępnia swoje usługi na ePUAP. Są to między innymi:

 • samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,
 • USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych — sprawdź swoje dane i dokumenty,
 • inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne — zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.

Kto może skorzystać z usługi
Każdy, kto:

 • ma numer PESEL,
 • ma konto na ePUAP,
 • może potwierdzić swoją tożsamość w internecie.

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, musisz potwierdzić swoją tożsamość w internecie — urząd musi wiedzieć, kim jesteś. Chodzi o to, żeby wszystko było bezpieczne i nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Potwierdzić swoją tożsamość w internecie możesz na 2 sposoby:

 • bezpłatnym profilem zaufanym (eGo) — sprawdź, jak założyć profil zaufany,
 • płatnym certyfikatem kwalifikowanym.

Jak korzystać z platformy ePUAP

Zaloguj się na ePUAP, wybierz interesującą cię sprawę i wypełnij odpowiedni wniosek. Podpisz go i wyślij. Wszystko to robisz przez internet.
Dzięki platformie nie musisz iść do urzędu, by osobiście złożyć papierowy wniosek, ani na pocztę, by go wysłać. Nie ograniczają cię godziny pracy urzędów — sam decydujesz, kiedy złożysz wniosek. Wniosku nie musisz podpisywać ręcznie — do podpisu elektronicznych dokumentów służy bezpłatny profil zaufany.
Kiedy możesz zacząć korzystać z ePUAP

W dowolnym momencie. Wystarczy, że masz konto na ePUAP i profil zaufany oraz dostęp do internetu.

 

 
 
 
 

Publikacja: s.ps