Podatki

Stawki podatków obowiązujące w 2023 roku:

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie określająca wysokość stawek podatku od środków transportowych

  • Podstawą ustalenia podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku będzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosząca 68,74 zł za 1 dt.

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

171,85 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

343,70 zł

  • Podstawą ustalenia podatku leśnego na terenie Miasta i Gminy Wschowa w 2023 roku będzie średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynosząca 323,18 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

71,10 zł

 

AKCYZA 2023

 

  1. Procedura zwrotu podatku akcyzowego (link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)
  2. Wzór wniosku akcyza (załącznik nr 1)
  3. Oświadczenie do akcyzy (załącznik nr 2)
  4. RODO do akcyzy (załacznik nr 3)

 

Referat Podatków i Windykacji przypomina, że od dnia 1 sierpnia 2023 do dnia 31 sierpnia 2023 roku przypada termin na złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych za II półrocze 2023 roku.

 

Wnioski składamy w:

- Referacie Podatków i Windykacji (Wschowa, ul. Niepodległości 1).

Wraz z uzupełnionym wnioskiem należy dostarczyć faktury, oświadczenie oraz formularz RODO, ewentualne umowy dzierżaw oraz zaświadczenie o rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec oraz o rocznej liczbie świń z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2022r. W przypadku posiadania koni - oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych będących w posiadaniu w roku ubiegłym.

 

Informacje pod nr tel. 65 540 86 12 lub 65 540 86 37

 

Do pobrania: 

- wniosek – użytki rolne i bydło

- wniosek – świnie, kozy, konie i owce

- oświadczenie – liczba koni

- oświadczenie – pomoc publiczna

- formularz RODO

Do pobrania: 
PDF icon wzor_wniosku_akcyza.pdf (0.89 MB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon Oświadczenie do akcyzy (0.11 MB)
Pobierz PDF
Plik RODO do akcyzy (15.59 kB)
Pobierz PDF
Microsoft Office document icon 9_zwrot_nadplaty_podatku.doc (0.6 MB)
Pobierz PDF
Plik upowaznienie_do_odbioru.docx (44.81 kB)
Pobierz PDF
PDF icon il-1.pdf (0.11 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zil1-01-10.pdf (37.18 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zil2-01-07.pdf (37.06 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zil3-01-05.pdf (39.27 kB)
Pobierz PDF
PDF icon in-1.pdf (0.16 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zin1-01-16.pdf (41.68 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zin2-01-12.pdf (41.52 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zin3-01-11.pdf (39.38 kB)
Pobierz PDF
PDF icon ir-1.pdf (0.14 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zir1-01-12.pdf (39.72 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zir2-01-08.pdf (38.77 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zir3-01-08.pdf (39.29 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dn-1.pdf (0.2 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zdn1-01-17.pdf (43.19 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zdn2-01-13.pdf (42.99 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dr-1.pdf (0.14 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zdr1-01-11.pdf (40.36 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zdr2-01-07.pdf (39.05 kB)
Pobierz PDF
PDF icon dl-1.pdf (0.12 MB)
Pobierz PDF
PDF icon zdl-1-01-11.pdf (37.68 kB)
Pobierz PDF
PDF icon zdl2-01-06.pdf (37.56 kB)
Pobierz PDF
Plik rodo_do_akcyzy.docx (15.59 kB)
Pobierz PDF
Plik wniosek_zwrot_nadplaty.docx (17.93 kB)
Pobierz PDF
Plik oswiadczenie-konie.docx (17.55 kB)
Pobierz PDF
Plik rodo-ogolna_do_wnioskow.docx (15.41 kB)
Pobierz PDF

Publikacja: olek