Referat do spraw obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego

Marek Solecki – kierownik referatu – tel. 65 540 86 39

Wojciech Lechowski – inspektor ds Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, tel. 65 540 86 23

Marek Kapuściok – inspektor ds obronnych, tel. 65 540 86 23

 

Do zadań referatu ds. obronnych OC i zarządzania kryzysowego należy:

 

1)       właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych,

2)       zapewnienie prawidłowego obiegu, udostępnianie i wydawanie dokumentów niejawnych uprawnionym osobom,

3)       klasyfikowanie informacji niejawnych,

4)       prowadzenie spraw wojskowych, z zakresu zarządzania kryzysowego i OC oraz obronnych:

5)       w zakresie powszechnego obowiązku obrony:

6)       organizacja i prowadzenie rejestracji przedpoborowych,

7)       wzywanie i egzekwowanie stawiennictwa osób podlegających kwalifikacji wojskowej przed komisją lekarską i komisją kwalifikacyjną,

8)       współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej,

9)       w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

 1. organizowanie prac i prowadzenie dokumentacji (w tym dokumentacji zespołu zarządzania kryzysowego),
 2. planowanie i koordynacja działalności dotyczącej obrony cywilnej,
 3. opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Gminy, koordynacja i nadzór nad opracowywaniem planów w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 4. organizacja i prowadzenie szkolenia obronnego organów kierowania, kadry kierowniczej, członków formacji OC,
 5. przygotowanie i zapewnienie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń na terenie Gminy,
 6. nadzór i koordynacja w zakresie opracowywania planów ewakuacji ludności oraz prowadzenia akcji ratunkowej na terenie miasta,
 7. planowanie zaopatrzenia w sprzęt formacji OC oraz ludności,
 8. planowanie środków finansowych na cele obrony cywilnej,
 9. współdziałanie w prowadzeniu akcji ratowniczych w zakresie zwalczania nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych,
 10. prowadzenie akcji kurierskiej,
 11. współdziałanie w zakresie wykonania prac zabezpieczających, organizowanie drużyn ratowniczych, zarządzanie ewakuacji ludności,
 12. prowadzenie magazynu OC w UMiG Wschowa oraz magazynu przeciwpowodziowego Gminy;

10)   w zakresie spraw obronnych:

 1. organizacja Systemu Kierowania Obronnością – planowanie obronne, organizacja Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa,
 2. planowanie przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia – organizacja zastępczych miejsc szpitalnych,
 3. planowanie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Wschowa,
 4. prowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju – wydawanie decyzji;

 

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RSO

Publikacja: olek