Referat Kadr, Płac i Szkoleń

Referat Kadr, Płac i Szkoleń

Wioleta Stupnicka-Cencora- dyrektor Biura Organizacyjnego, telefon: 65 540 86 61 e-mail: wioleta [dot] cencoraatwschowa [dot] pl

Grażyna Ratajewska - Kierownik Referatu Kadr, Płac i Szkoleń (nieobecna)

Magdalena Nakoneczna – telefon: 65 540 86 61, e-mail:  magdalena [dot] nakonecznaatwschowa [dot] pl

Renata Chiciak – telefon: 65 540 86 61, e-mail: renata [dot] chiciakatwschowa [dot] pl

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RKP

Publikacja: s.ps