Referat Komunikacji Społecznej

 

Dominika Mentel-Kozieł
Stanowisko ds. komunikacji społecznej
 
Kamila Pogorzelska
Stanowisko ds. mediów
 
Do zadań Referatu Komunikacji Społecznej należy w szczególności:
 1. zarządzanie komunikacją zewnętrzną Gminy oraz komunikacją wewnętrzną
  w Urzędzie,
 2. zarządzanie komunikacją zewnętrzną jednostek organizacyjnych Gminy,
 3. realizacja polityki informacyjnej Burmistrza, Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
 4. prowadzenie strony internetowej www.wschowa.pl oraz innych serwisów miejskich,
 5. prowadzenie profili w mediach społecznościowych,
 6. wydawanie biuletynu samorządowego,
 7. organizacja kampanii społecznych,
 8. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych, wydawnictw,
 9. gromadzenie archiwum fotograficznego i filmowego z najważniejszych wydarzeń
  i uroczystości w Gminie,
 10. organizacja wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli Gminy,
 11. organizacja, oprawa i prowadzenie spotkań, konferencji, seminariów, gali, uroczystości rocznic oraz wizyt studyjnych,
 12. współpraca z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami w zakresie wspólnych działań promocyjnych,
 13. zbieranie i opracowywanie informacji o pracy Rady Miejskiej, Burmistrza
  i komórkach organizacyjnych,
 14. przygotowywanie publikacji prasowych, wywiadów i informacji dla prasy lokalnej, krajowej i zagranicznej,
 15. organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,
 16. monitoring mediów,
 17. bieżące informowanie mieszkańców Gminy o działaniach władz Gminy

Publikacja: s.ps