Referat Rady Miejskiej

Referat Rady Miejskiej

Kierownik Referatu - Maria Wilczak (Biuro Rady Miejskiej), telefon: 65 540 86 27
Natalia Rogozińska, 

Referat przy znakowaniu spraw używa symbolu RRM

 

 

Publikacja: s.ps