Senior Taxi

Zmiana z dnia 14-12-2022r.

do REGULAMINU

KORZYSTANIA z PROJEKTU SENIOR TAXI.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 01-01-2022r. – 31-12-2022r.

lub

DO CZASU WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE PROJEKTU.

 

 1. Z projektu mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy gminy Wschowa, którzy mają ukończone 65 lat i więcej, przede wszystkim osoby samotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub dysponujące niskim dochodem oraz mieszkańcy, których niepełnosprawność jest widoczna lub w zaawansowanej chorobie.
 2. Zgłoszenia przejazdów i odwołania będą odbywać się bezpośrednio z pracownikami Referatu Spraw Społecznych, numer telefonu  65 540 86 46 lub 65 540 86 48.
 3. Zgłoszenie potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam senior,  jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia.
 4. Zgłoszenia przejazdu należy dokonać w godz. od 8.00 do 15.00 nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym przejazdem.
 5. Odwołanie przejazdu musi nastąpić nie później niż do godz. 12.00 dnia roboczego poprzedzającego przejazd. 
 6. W przypadku zmiany dnia kursu, następuje anulacja i przyjęcie nowego zgłoszenia.
 7. Przejazdy na terenie gminy Wschowa mogą odbywać się do: urzędów, do placówek medycznych na umówioną wizytę lekarską na terenie gminy Wschowa. W szczególnie  uzasadnionych sytuacjach do placówki medycznej położonej na terenie ościennego miasta nie dalej niż 30 km od granicy gminy Wschowa.
 8. Decyzja o tym czy dana sytuacja jest szczególnie uzasadniona, będzie podejmowana przez Sekretarza Miasta i Gminy Wschowa lub Kierownika Referatu Spraw Społecznych.  
 9. Nie będą przyjmowane zgłoszenia dotyczące sytuacji nagłych, np. pogorszenie stanu zdrowia.
 10. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się wskazaniom kierowcy w zakresie bezpieczeństwa przewozu.
 11. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (także elektronicznych), spożywania alkoholu lub posiłków.
 12. Pasażer / opiekun w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, innych środków odurzających nie będą obsługiwani.
 13. Z przejazdów mogą bezpłatnie korzystać opiekunowie seniorów, wyłącznie towarzyszący uprawnionemu seniorowi. Taką informację należy przekazać przy zgłaszaniu terminu przejazdu.
 14. Opiekun musi mieć ukończone 18 lat.
 15. Przewozy będą odbywały się 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) w dni robocze w godzinach od 09:00 do 18:00.
 16. Powroty z kursu maksymalnie do godziny 20:00.
 17. W celu wezwania taksówki na powrót senior może umówić się na konkretną godzinę z taksówkarzem.
 18. Taksówkarz zobowiązany jest przekazać każdemu seniorowi numer telefonu taxi, pod który musi dzwonić, aby ustalić powrót.
 19. Czas oczekiwania kierowcy na pasażera od momentu zgłoszenia się w miejsce realizacji zlecenia nie może być dłuższy niż 5 minut. Przekroczenie traktowane jest jako rezygnacja z usługi.
 20. Każdy senior potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez taksówkarza. Oświadczenie jest podpisywane przez Seniora po każdym ukończonym kursie, tj. po dowiezieniu na miejsce jedno oświadczenie, po odwiezieniu do domu drugie oświadczenie.
 21. Jedna osoba może skorzystać maksymalnie z 1 bezpłatnego przejazdu (tam i z powrotem) raz na miesiąc  w trakcie realizacji projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby będące w toku procesu leczenia mogą skorzystać z 2 bezpłatnych przejazdów (tam i z powrotem) w ciągu miesiąca. 
 22. Osoba zgłaszająca musi podać imię, nazwisko, adres oraz godziny przejazdu.
 23. Taksówkarz powinien być poinformowany przez Seniora o stanie zdrowia (braku gorączki).
 24. Taksówkarz może zaproponować pomiar temperatury w związku z reżimem sanitarnym.
 25. Taksówkarz zadba o dezynfekcję klamek i wnętrza pojazdu.

Publikacja: olek