Sołectwa

Wykaz Sołtysów i skład członków Rad Sołeckich gminy Wschowa - kadencja 2019-2023 rok:

Sołectwo: Dębowa Łęka, Ilość mieszkańców: 677, Sołtys: Krzysztof Rękoś, tel. 695 780 503

Sołectwo: Hetmanice, Ilość mieszkańców: 236, Sołtys: Marek Szewczyk, tel. 693 315 281

Sołectwo: Kandlewo, Ilość mieszkańców: 314, Sołtys: Natalia Kowalczykowska-Ragan, tel. 781 274 328

Sołectwo: Konradowo, Ilość mieszkańców: 796, Sołtys: Arkadiusz Brzechwa, tel.783 483 481

Sołectwo: Lgiń (Mały Bór, Klucz), Ilość mieszkańców: 509, Sołtys: Sabina Brambor, tel.691 579 205

Sołectwo: Łęgoń, Ilość mieszkańców: 219, Sołtys: Krystian Swojak, tel. 663 982 430

Sołectwo: Łysiny, Ilość mieszkańców: 333, Sołtys: Katarzyna Mocek, tel. 697 332 204

Sołectwo: Nowa Wieś (Buczyna), Ilość mieszkańców: 288, Sołtys: Eugeniusz Jurkowski, tel. 607 926 492

Sołectwo: Olbrachcice, Ilość mieszkańców: 255, Sołtys: Tomasz Śliwiński, tel. 695 929 853

Sołectwo: OsowaSień (Wincentowo), Ilość mieszkańców: 1123, Sołtys: Krzysztof Michalewicz, tel. 696 329 253

Sołectwo: Przyczyna Dolna, Ilość mieszkańców: 463, Sołtys: Jadwiga Jaromin, tel. 723 801 044

Sołectwo: Przyczyna Górna, Ilość mieszkańców: 618, Sołtys: Ryszard Grys, tel. 723 966 162

Sołectwo: Siedlnica (Czerlejewo), Ilość mieszkańców: 883, Sołtys: Agnieszka Nachaj, tel. 667 237 383

Sołectwo: Tylewice, Ilość mieszkańców: 549, Sołtys: Maria Frąckowiak, tel. 697 410 302

Sołectwo: Wygnańczyce (Pszczółkowo), Ilość mieszkańców:177, Sołtys: Kazimierz Sobczuk, tel. 721 414 841

Rada Sołecka sołectwa Dębowa Łęka:

 1. Elżbieta Przybycień
 2. Zofia Hornicka
 3. Grażyna Cichoszewska
 4. Tomasz Pestrowicz
 5. Irena Bogacz
 6. Wiesław Dobroś

Rada Sołecka sołectwa Hetmanice:

 1. Janusz Bąkiewicz
 2. Lucyna Stanek
 3. Karol Jurkowski
 4. Teresa Janczak
 5. Jacek Stanek

sala wiejska w Hetmanicach

 

 

 

Sala wiejska w Hetmanicach

 

 

 

Rada Sołecka sołectwa Kandlewo:

 1. Mariusz Giertuga
 2. Magdalena Macina
 3. Jarosław Chrząstowski
 4. Justyna Miś
 5. Katarzyna Giertuga
 6. Artur Macina

Rada Sołecka sołectwa Konradowo:

 1. Barbara Kij
 2. Agata Brzechwa
 3. Jacek Brzechwa
 4. Jakub Kij
 5. Weronika Brzechwa
 6. Eryk Szmania
 7. Ewelina Kij
 8. Danuta Kij

Rada Sołecka sołectwa Lgiń (Mały Bór , Klucz):

 1. Barbara Dembna
 2. Genowefa Wojdyła
 3. Grażyna Jędrzejczak
 4. Bogusław Hetman
 5. Czesław Brambor
 6. Danuta Kulka

Rada Sołecka sołectwa Łęgoń:

 1. Agata Kmiecik
 2. Arkadiusz Wiśniewski
 3. Patrycja Wiśniewska
 4. Joanna Strzałkowska
 5. Adrian Miś

Rada Sołecka sołectwa Łysiny:

 1. Anna Wolak
 2. Beata Stachowska
 3. Anna Siekaniec
 4. Grzegorz Mocek
 5. Ewelina Poniży

Rada Sołecka sołectwa Nowa Wieś (Buczyna):

 1. Teresa Wiśniewska
 2. Lucyna Kreczmer
 3. Czesław Szydlewski
 4. Damian Bąkowski
 5. Zofia Basińska

 zdjęcie sali wiejskiej w nowej wsi

 

 

 Sala wiejska w Nowej Wsi

 

 

 

 Rada Sołecka sołectwa Olbrachcice:

 1. Tadeusz Wojdak
 2. Małgorzata Żaczyk
 3. Arkadiusz Szajnkienig
 4. Joanna Demska
 5. Jan Bezler

sala wiejska w Olbrachcicach

 

 

Sala wiejska w Olbrachcicach

 

 

 

 

Rada Sołecka sołectwa Osowa Sień (Wincentowo):

 1. Marcin Kulus
 2. Ewelina Kamińska
 3. Joanna Ufniak
 4. Andrzej Złoczewski
 5. Aldona Przybyła
 6. Rafał Szymański
 7. Dorota Wiśniewska
 8. Paula Kulus
 9. Robert Strojwąs
 10. Krzysztof Piwek

Rada Sołecka sołectwa Przyczyna Dolna:

 1. Agnieszka Minkus
 2. Danuta Wojda
 3. Barbara Kubik
 4. Iwona Kuciewicz
 5. Mariusz Poniży

zdjęcie sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej

 

 

 

 Sala wiejska w Przyczynie Dolnej

 

 

 

Rada Sołecka sołectwa Przyczyna Górna:

 1. Jolanta Skorupińska
 2. Piotr Karbowski
 3. Karolina Milkowska
 4. Grzegorz Litorowicz
 5. Krzysztof Misiewicz

sala wiejska w przyczynie górnejSala wiejska w Przyczynie Górnej

Rada Sołecka sołectwa Siedlnica (Czerlejewo):

 1. Renata Kubiak
 2. Agnieszka Jaszczur
 3. Juliusz Antkowiak
 4. Anna Sowińska
 5. Agnieszka Drobińska
 6. Przemysław Wegiera
 7. Katarzyna Kurniczak
 8. Arkadiusz Paluszewski
 9. Ewa Gwóźdź
 10. Anna Gałka

budynek sali wiejskiej w siedlnicySala wiejska w Siedlnicy

Rada Sołecka sołectwa Tylewice:

 1. Magdalena Malepszak
 2. Jolanta Denesiuk
 3. Agata Tatarowicz
 4. Edyta Naskręt
 5. Kamil Winiarski
 6. Dariusz Tatarowicz

Rada Sołecka sołectwa Wygnańczyce (Pszczółkowo):

 1. Jerzy Baszczyk
 2. Tadeusz Sobczuk
 3. Piotr Sobczuk
 4. Dorota Klak
 5. Irena Morawska

Publikacja: s.ps